De weg naar een definitieve omgevingsvisie

   

Door op bovenstaande afbeeldingen te klikken, openen rechtstreeks de Omgevingsvisie of de Milieu-effectenrapportage (MER). Wilt u weten wat hieraan vooraf ging, of meer documenten bekijken? Ga dan naar deze archiefpagina.
 

Wat ging hier aan vooraf?
We zijn al een tijd bezig met deze visie en hebben in verschillende fases gesprekken gevoerd met inwoners en andere partners. Ook deden we onderzoek naar milieueffecten (MER).
Begin 2022 heeft de ontwerp Omgevingsvisie ter inzage gelegen. Er zijn reacties en suggesties binnengekomen. Sommige daarvan ziet het college van burgemeester en wethouders als een goede verbetering of aanscherping van de visie. Zij stellen de gemeenteraad daarom voor de Omgevingsvisie op een aantal punten aan te passen. Dat is onder andere door:
- het gebied ten noorden van de Goorstraat en ten zuiden van de randweg noord aan te merken als Stedelijk uitloopgebied;
- in de tekst en beeld de cultuurhistorisch meest waardevolle gebieden en structuren tot uitdrukking te brengen;
- in de tekst te benadrukken dat we de nieuwe woongebieden in goede samenspraak met het waterschap en de provincie willen ontwikkelen om daarmee tot gedragen oplossingen te komen.
- in de tekst te benadrukken dat in de Oostpoort aan de Bredaseweg mogelijkheden zijn om verouderde kantoorpanden te transformeren ten behoeve van wonen.

Wat gaat er nu gebeuren? 
Het college vraagt de gemeenteraad om de Omgevingsvisie ‘Etten-Leur doet het gewoon!’ vast te stellen en daarmee richting te bepalen voor de toekomst van Etten-Leur. Gestart wordt met de Raad luistert op 24 mei 2022. Vervolgens neemt de raad mede op basis van de input die ontvangen is tijdens de Raad luistert naar verwachting op 7 juni 2022 (aansluitend op de Raad debatteert) of op 12 juli 2022 (tijdens de Raad besluit) een besluit over de vaststelling van de omgevingsvisie.

U kunt inspreken:
U kunt tijdens de Raad luistert van 24 mei 2022 inspreken bij de gemeenteraad en aangeven wat u van de plannen vindt. Indien u daar gebruik van wilt maken neemt u dan contact op met de griffie van onze gemeente. De griffie is bereikbaar via griffie@etten-leur.nl of per telefoon via 14076.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.